KLINKER, CULTURELE ONTMOETINGEN IN DE RUIGTE

Steenfabriek Elden, staat te verpieteren in de natuur. Door stichting Klinker op te richten en het monumentale pand als hoofdkwartier te gebruiken voor projecten op het raakvlak van riviernatuur, kunst & cultuur, gezondheid & zingeving, hebben duizenden mensen deze plek ontdekt. Bedrijven, scholen, deelnemers en vele bezoekers genieten hier 5 jaar lang van voorstellingen, concerten, kunstprojecten, excursies, wildernisdiners, bijzondere feesten en vuuravonden. De potentie van het gebied en de fabriek wordt hierdoor blootgelegd en veranderen in plekken met een verhaal, waar mensen op een aanstekelijke manier bij onderzoek, pret, meningsvorming en avontuur betrokken worden. Een ooit onbekende plek, waar velen van zijn gaan houden en nog steeds naar terugkeren.

Opdrachtgevers

 • Wijkplatform Malburgen
 • Woningbouwvereniging Portaal
 • Vrienden van Meinerswijk
 • SKAR / Stichting Kinder Opvang Arnhem
 • Kunstbedrijf Arnhem
 • Vele basis- en middelbare scholen in Arnhem
 • Toneelgroep Arnhem
 • HAN / Hogeschool Arnhem
 • Van Hall Larenstein

Met dank aan

 • de ‘medeklinkers’ in het Klinker bestuur: Vera van de Waarsenburg, Kees Hin en Gerard Litjens,
 • het vrijwilligersteam Klinker

Stichting Klinker heeft een bijzonder formule om mensen bij natuur te betrekken. Ze hebben in hun benadering aandacht voor mensen, voor de tijd van het jaar, het tijdstip van de dag, het unieke van de plek en ze weten zo steeds opnieuw natuurbelevingsactiviteiten uit te denken die de ervaring versterken en tot verbondenheid van mensen met hun leefomgeving leiden. De visie waarmee ze dit doen maakt hen koplopers in natuurbeherend Nederland, ze zijn een inspirerend voorbeeld voor velen.
Uit hun projecten blijkt grote betrokkenheid bij de leefomgeving en inzicht welke producten voor welke doelgroepen interessant zijn. Ze zijn één van de weinige organisaties in Nederland die wij kennen die dit op deze manier kunnen. Met respect voor natuur, gevoel voor mensen en visie op hoe je mensen met elkaar en met natuur kunt verbinden.

Hogeschool VHL Daan van der Linde & Roos van DoornDocent Plattelandsontwikkeling & Docent Natuurbeleving en Communicatie

Het wijkplatform Malburgen West is van mening dat Klinker de afgelopen jaren heeft bewezen dat zij haar cultureel maatschappelijke functie met verve heeft vervuld en een duurzame verbinding heeft gemaakt gemaakt tussen de wijk Malburgen en de landschappelijke waarden van het aangrenzende natuurgebied Meinerswijk.

Bestuur Wijkplatform Malburgen West

In de afgelopen jaren heeft Klinker bewezen zowel initiatiefnemer als verbindende factor te zijn voor kunst-en sociaalculturele activiteiten op deze unieke locatie in het natuurgebied Meinerswijk. De Klinkeractiviteiten laat zien dat Klinker een flexibele organisatie is, die vraaggericht kan werken,
maar ook een zeer eigen signatuur heeft. De kracht van Klinker zit hem in de waardevolle mix van de ervaring op gebied van kunstzinnige projecten en de kennis en uitvoering van natuureducatie. Klinker is binnen het Kunstbedrijf hét gezicht en aanspreekpunt voor Meinerswijk

Kunstbedrijf Arnhem / hoofddocent cultureel erfgoed D. Hartman

Vanuit Kinderopvang SKAR werken wij samen met Stichting Klinker, die veel bijzondere, leerzame en kunstzinnige activiteiten organiseert met de steenfabriek als uitvalsbasis.
In samenwerking met Stichting Klinker hebben wij inspirerende teamdagen gehouden met als thema het buitenspelen.

Kinderopvang SKAR /Ageeth Spieard

De stichting Klinker/ Monic Deichman de afgelopen jaren heel diverse groepen betrokken bij een uniek stuk Arnhem. En altijd wordt het een bruisend geheel doordat de stichting de klinker/ Monic Deichman in staat is creatief te schakelen waardoor de veelzijdigheid van dit ruige natuurgebied voor de meest uiteenlopende doelen en groepen op een bijzondere manier beleefbaar wordt.

Wim TopPropolis Beleidsadvies

De afgelopen jaren ben ik als vrijwilliger betrokken geraakt bij de activiteiten van Klinker.
Klinker is door het gebruik van de steenfabriek in staat geweest dit ruige natuurgebied te openen en geliefd te maken bij Arnhemmers.
Vanuit mijn werk als pedagoog waardeer ik Klinker ook, omdat zij de mogelijkheid aangrijpen om kinderen te laten voelen wat het is om te spelen en creeren op een plek die door de elementen wordt gevormd.
Onbeperkt spelen is voor kinderen de belangrijkste factor bij het leren van bijvoorbeeld sociale vaardigheden, het ontwikkelen van empathie en hun leervermogen.

Makke Vollenhoven, Bureau De Pedagoog

Het gaat om de ervaring

Het gaat erom,
dat je samen iets doet, maakt of deelt
wat onlosmakelijk verbonden is met het landschap en een inspirerende vraag.

Het delen van een bijzondere ervaring verbroedert en verbindt het verhaal van jezelf,
aan dat van anderen en het landschap.
De plek hoeft hiervoor niet permanent te veranderen,
het gaat om het kleuren van de blik door vanuit een nieuw perspectief te kijken
waardoor een boom, de oever van de rivier of een wandeling anders ervaren wordt en betekenis krijgt

Het beeld kan na de gebeurtenis zijn verdwenen
maar de ervaring staat in de herinnering gegrift

Galerij

Wat kan Hoogtij Projecten voor u betekenen?