Op avontuur gaan, door naar buiten te gaan, of juist binnen te blijven

De Reiziger is een project voor cliënten van De Siza. De Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

In 2020 hebben veel cliënten thuis gezeten vanwege Corona. Zij kregen dagbesteding op afstand, afgesloten in hun eigen woonlocatie of huis. Het Corona isolement maakt zichtbaar wat de impact is van isolement op gezonde mensen, door het gebrek aan contact en het verlies van regie over het eigen leven. Voor een heel aantal Siza cliënten is een nog veel groter isolement de dagelijkse praktijk.

Het project De Reiziger wil hier verandering in brengen door mensen met een beperking (liefst) fysiek mee naar buiten te nemen. maar wanneer dat niet kan digitaal te laten reizen, door de buitenwereld en de natuur op een logistiek eenvoudige, impactvolle en persoonlijke manier naar binnen te halen.

Opdrachtgever:

  • De Siza

In samenwerking met Adrianne Nap Kiewiet, activeringsmedewerkster Siza

De Reiziger & De Kwartiermaker

De Reiziger (Monic Deichmann) neemt, wanneer naar buitengaan geen optie is, cliënten mee de natuur in en communiceert met hen door middel van een interactieve live beeldverbinding. Zij maken het landschap en de avonturen mee via een beeldscherm en hebben direct invloed op het verloop van de reis, de onverwachte gebeurtenissen, de ontmoetingen onderweg en de gesprekken die worden gevoerd. Hierbij worden zij geholpen door de Kwartiermaker Adrianne Nap Kiewiet), die bij hen is.

De eerste effecten

De Kwartiermaker Adrianne Nap Kiewiet ( activeringsmedewerkster binnen de Siza) en ik werkten aan dit project met mensen met een ernstige lichamelijke beperking zoals een spierziekte of dwarslaesie. De cliënten vertelden na afloop van het project, dat zij tijdens de tochten minder pijn ervoeren, minder zorg nodig hadden, minder alleen waren door nieuwe vriendschappen en contacten en dat zij veel meer durfden en aankonden dan zij verwacht hadden.

Wat kan Hoogtij Projecten voor u betekenen?